Regulamin Konkursu świąteczno-noworocznego  z nagrodami dla osób zarejestrowanych w serwisie internetowym Grudziadz.com.pl

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie i zwany jest
w dalszej części „Regulaminem”.
Organizatorem konkursu jest Internet Grudziądz Marcin Żuchowski, ul. Ikara 4, 86-300 Grudziądz, zwany dalej Organizatorem.
§ 2
Konkurs polega na wypełnieniu formularza dostępnego na grudziadz.com.pl i podaniu w formularzu danych: imienia i nazwiska, własnego adresu e-mail i/lub nr telefonu.
Warunkiem koniecznym jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
§ 3
Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Grudziadz.com.pl
§ 4
Informacja o zwycięzcy losowania nagrody głównej zostanie podana do wiadomości na stronie
internetowej Organizatora.
§ 5
Uczestnik, któremu została przyznana nagroda ma prawo zrzec się jej, składając Organizatorowi na
piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
§ 6
O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie,
telefonicznie lub pocztą mailową.
§ 7
Udział w Konkursie i losowaniu nagród jest równoznaczny z podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym z wyrażeniem przez osoby uczestniczące (w przypadku osoby niepełnoletniej- przez rodzica lub opiekuna prawnego) zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby kampanii reklamowych organizowanych przez Internet Grudziądz / ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) oraz wykorzystania wizerunku na potrzeby promocji usług, towarów i innych kampanii reklamowych / art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 8
Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Organizatora drogą e-mail, sms.
§ 9
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmowane są do 30.06.2017. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 10.07.2017 w siedzibie Organizatora.

II. Zasady nagradzania i nagrody
§ 10
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, które odpowiedzialne jest za przeprowadzenie losowania nagród.
§ 11
Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator.
§ 12
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. nagroda główna – tablet Lenovo – 1 szt.
b. bilety na spektakl teatralny „Mężczyzna idealny” (28 stycznia 2017 sobota) – 2szt.
c. vouchery do Centrum Rehabilitacji w Grudziądzu (masaże i zbiegi) o wart. 80 pln – 3 szt.
d. t-shirty i gadżety reklamowe – 10 szt.
2. Nagrodę główną (§ 12.1a.) Komisja Konkursowa przyzna na podstawie komisyjnej oceny otrzymanych odpowiedzi od Uczestników. Wybrana zostanie najciekawsza opinia.
3. Nagrody z pkt. (§ 12.1b.-1d.) – Komisja wyłoni w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszonych Uczestników.


III. Postanowienia końcowe
§ 13
Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 14
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
§ 15
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady przekazanej nagrody.
§ 16
Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia losowania bez podania
przyczyny oraz do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
§ 17
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
§ 18
 Informacji w sprawach dotyczących formularza jak również zapisów zawartych w treści niniejszego Regulaminu udziela Organizator pod numerem telefonu: 508134898 mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

­